• mongolian
  • japanese

Шинэ элсэлт, Хүүхдийн бүртгэл хийх тухай 2015-03-07

Бяцхан Монгол 1 салбар болон Бяцхан Монгол дөрвөн улирал салбарын 2019-2020 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн бүртгэл явагдаад дууслаа.